بلاگ

کربن زغال

کاربردها: زغال نارگیل برای مصارف مختلفی از جمله: مصرف قلیان ،آشپزی: زغال نارگیل می تواند برای پخت و پز و کباب کردن استفاده شود. گرمایش: زغال نارگیل می تواند برای گرم کردن خانه ها و سایر ساختمان ها استفاده شود. برای قلیان عالی است نسبت به زغال های سنتی

دوغاب بنتونیت درحفاری وشمع

دوغاب بنتونیت یک نوع رایج مایعات بهسازی خاک است که بنتونیت برای تثبیت خاک برای پی های عمیق مانند شمع های ریخته شده و در محل مرحله حفاری استفاده می شود

بنتونیت ریخته گری

ماسه به تنهایی قابلیت چسبندگی ندارد. اگر قالب های ریخته گری با ماسه خالص ساخته شوند قبل یا در موقع ریخته گری از هم پاشیده می شوند برای جلوگیری از این کمبود از خاصیت چسبندگی بنتونیت استفاده می شود. به ماسه های ریخته گری مقداری بنتونیت که از 15 درصد تجاوز نمی کند، می افزایند.