ژنز و ساختار خاک مودر استفاده در مای کت: در انتخاب خاک این محصول ازلحاظ ژنزطبیعی آن، دقت فراوانی شده تا حیوان خانگی شما به راحتی با آن ارتباط برقرار کرده و از آن استفاده نماید. این خاک به راحتی بوی نامطبوع ادرار گربه را جذب و کاملا از لحاظ شیمیایی خنثی میباشد. همچنین هیچگونه ماده مضر برای سلامت حیوانات در ترکیبات آن یافت نمیشود. به اختصار موارد زیر را به عنوان نکات مثبت این خاک میتوان نام برد: جذب آب بالا فاقد عناصر سمی رنگ روشن و زیبا کلامپینگ عالی

محصولات